دنیای من و تو

خاطرات روزای با توبودن

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون..

دلم گرفته

همه چی دارم..مامان خوب..بابای خوب..پدر شوهر ومادر شوهر خوب..واز همه مهمتر یه شوهر خوب..

اما بعضی وقتا یه جور عجیبی دلم میگیره..تاحالا هرچی از خداخاستم بهم داده..من از خدا خاستم که چیزی روبهم بده که به صلاحمه..

خدایا ناشکری نمیکنم چون تا الان واقعا توی تک تک ثانیه های زندگیم حس کردم که دستم توی دستت بود..

دلم از خودم گرفته..دلم میخاد شاد باشم بعضی وقتا باخودم میگم  تو از.... چی کم داری که اون با اون همه مشلات اینقدر شاده اونوقت تو اینجوری هستی!!!

شاید مشکل از اینه که من زندگی رو به خودم سخت گرفتم..جوش همه عالمو وآدمو میزنم..

ای بابا چی دارم میگم!!!!

دلم میخاد گر... کنم اما نمیخامم بزنم زیر قولم پس بغضمو قورت میدم...

فردا تولد دختر عمه شوهرم دعوتیم موندم چی بپوشم!

آها راستی فردا آخرین امتحانمو هم میدم خلاص...

شوشو جونم دوست دارم

ببخش ایناروگفتم..

[ چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ ] [ 17:18 ] [ باران و امیرعلی ] [ ]